Địa chỉ

530 Đường láng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại

0969 458 666 0969 458 669

0969458669

Email

kinggoldvietnam@gmail.com