• Lớp học cắm hoa tươi nghệ thuật cơ bản - chuyên nghiệp

Khóa học cắm hoa tươi nghệ thuật từ cơ bản đến nâng cao. Học cắm hoa theo chủ đề, theo loại hoa. Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề sau khóa học

Kết thúc khóa học, học viên được nhận chứng nhận của trường CĐN Văn Lang Hà Nội